WERKWIJZE

 

Intakegesprek:

Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag m.b.t. uw kind vastgesteld.

Didactisch onderzoek:

Het kan nodig zijn om didactische toetsen af te nemen. Dit zijn aanvullende toetsen waardoor duidelijk wordt wat het niveau van uw kind is en welke vaardigheden er al wel en nog niet worden beheerst. 

Handelingsplan:

Naar aanleiding van alle gegevens kan een handelingsplan opgesteld worden. Daarin staat  beschreven aan welke leerdoelen de komende tien weken gewerkt gaat worden. Voor de 'Ik leer leren training' wordt geen handelingsplan gemaakt. 

Leerdoel van het kind:

Het is belangrijk een kind te betrekken bij het plan. Wat wil hij of zij leren? Hoeveel tijd wil het hierin investeren? Samen met het kind worden er doelen gesteld en uitgevoerd. Na verloop van tijd wordt met het kind bekeken of de doelen zijn behaald en wat de eventuele nieuwe doelen zijn. 

Remedial teaching:

Vervolgens wordt er één of twee keer per week met het kind gewerkt aan de doelen. Ook thuis zal het kind gaan oefenen en daarvoor, haalbare, oefeningen mee naar huis krijgen; vooral online met daarvoor geschikte programma's.

Elke week wordt een kort verslag van de vorderingen van het kind gemaakt dat te lezen is in het logboek dat ook aan de leerkracht en evt. de intern begeleider wordt gestuurd. 

Evaluatie:

Na twaalf weken worden de gestelde doelen geëvalueerd. Door middel van observatie en eventuele toetsen wordt gekeken naar de voortgang. 

Vervolgens wordt besloten of de remedial teaching  aangepast, voortgezet of afgerond wordt.