Tarieven:

Intakegesprek:                                      kosteloos en vrijblijvend 

Remedial teaching:                              1 keer per week 45 minuten contacttijd                  50 euro                                                                                           en het wekelijkse logboekverslag   


Opstellen handelingsplan                    per plan inclusief overleg                                           50 euro

of evaluatie handelingsplan       


Gesprekken of observatie op school   per keer                                                                        50 euroAfmelding bij ziekte of afwezigheid:

Afspraken dienen minimaal één uur van te voren worden afgezegd; telefonisch (sms/app) of per mail.

Bij geen of niet tijdige annulering worden de kosten in rekening gebracht volgens het uurtarief.

 

Schoolvakanties:
in de schoolvakanties is er in principe geen remedial teaching.