Wat remedial teaching?

Remedial teaching is gespecialiseerde individuele begeleiding op het gebied van leren.

Ik bied hulp aan leerlingen van de basisschool; vanaf groep 3. Het om de vakken technisch lezen, spellen en rekenen. Maar ook op het gebied van faalangst bij leren.

Voor sommige kinderen is een steuntje in de rug voldoende; een traject van 10 à 20 weken is dan genoeg. Het kan zijn dat een kind meer begeleiding nodig heeft omdat er sprake is van een grote achterstand en hiaten in de leerstof; er is dan langer begeleiding nodig.